Ontwikkelingen Kupang / BLOG

 

2021 10 februari Nieuwsbrief van de kinderen (door Fince) >

2020 04  juli Aris Zijn nieuwe leven bij YASAP >      

2020 17  mei  Yuvim  >

2020 27 april Sarah Coronatijd >

2020 21 april Maria Coronatijd >

2020 18 april Agus  Tuin en schoolwerk >

2020 januari Fince  Student 'Landbouw' >   

 

________________________________________

 

2021 februari  Nieuwsbrief van de kinderen geschreven door Fince

Beste Vrienden in Nederland graag  laten wij jullie via deze  ‘Februari Nieuwsbrief’  (2021) weten hoe het met ons gaat bij YASAP.

Nog steeds volgen we onze lessen ONLINE; nu in deze maand grijpt het virus steeds meer om zich heen in onze omgeving! We letten nog meer op met de maatregelen die gelden als we van ons Yasap-terrein af moeten… voor boodschappen ed.

Voor school, Universiteit doen we alles met Zoom, WA Googler classroom om opdrachten te sturen e d. Tot op heden hebben we hier nog geen onoverkomelijke problemen mee! Ik heb examen gedaan (landbouw) en mag door naar het volgende semester. Ook Yufim heeft examen (Hotelopleiding) gedaan en heeft zich aangemeld voor het volgende semester dat dan in maart zal starten aan de Universiteit! Daarna nog 6 maanden stage.

De tuin en sawa gaan goed het is regentijd dan kun je alleen Kankung zaaien omdat die alleen bestand is tegen hevige regenval. Maar Moringa Oleifera  is nu volop te oogsten en dat eten we zowat dagelijks. Met hoge voedingswaarde hebben we daar veel baat bij en is altijd voorraardig! De sawa gaat ook steeds beter dankzij de regen.

We bemesten met ORGANISCHE MEST!  Omdat je ook weer niet teveel regen tegelijk moet hebben,  kunnen we bemesten op momenten dat het even wat droger is.

Heel dankbaar zijn we daarom dat we ook weer water uit de eigen bron hebben!

Met Mama Marsa gaat het ook de goede kant op. Mery woont permanent bij haar en samen maken ze er het beste van.

Met Delila die TBC heeft gaat het met medicijnen ook redelijk goed; zij kookt en houdt het huis op orde, maar eet apart en heeft haar eigen bestek en borden etc.  Salam Fince

.

--------

Syalom, ibu apa kabar di Belanda? Kami anak-anak di yasap baik-baik saja. (Geschreven door Fince)

 Dan  kami akan menceritakan sedikit  mengenai aktivitas di kupang untuk sekarang kami semua masih tetap belajar dari rumah di karnakan virus corona di Indonesia khusunya di NTT semakin berkembang oleh karna itu kami semua lebih hati-hati dan jaga diri untuk tidak terpapar virus ini dan ketika kami keluar kami selalu pakai masker dan tetap membawa handsanitiser  juga jaga jarak. dan untuk sekolah adakala anak anak pakai zoom untuk tatap muka langsung dengan guru atau bisa juga lewat WA dan google classroom untuk mengirim tugas dan sampai saat ini belum ada kendala semua berjalan dengan baik dan untuk kami anak kuliah fince, sudah selesai ujian dan mau masuk semester baru dan untuk semester mengisi KRS dan setelah itu akan libur dan kalau saya yufim sudah selesai ujian dan sementara menunggu untuk regis semester baru dan saya akan mulai aktif kulia kembali pada bulan maret sekitaran tanggl 15 dan pada September saya akan turun magang selama 6 bulan.

Kalau mengenai kebun dan sawah ? untuk kebun kami sementara membersihkan untuk menanam kangkung saja karna sekarang musim hujan dan hanya sayur kangkung yang bisa bertahan dan untuk marungga semakin subur dan kami hampir setiap hari dan itu sangat baik untuk  tubuh kami sedangkan di sawah sudah semakin baik dan kami juga sementara siram pupuk dan kami juga masih tetap gunakan pupuk organic dan puji Tuhan untuk sekarang tidak selalu hujan tiap hari jadi pada tidak terendam  dan kalau untuk air sudah tidak kering lagi karna sering hujan dan kami sangat senang dengan itu semua dan kami juga sangat merasa puas dengan hasil yang ada  dan untuk mama juga sudah semakin membaik dari sebelumnya dan untuk sementara meri masih terus bersama mama di atas.

Salam manis dari kami anak anak di yasap kupang semoga ibu tetap sehat dan lebih hati hati jaga diri di sana

 

_________________________________________

2020-07-04   Letter by Aris

Syalom ibu brecht………………!

How are you in Belanda………….!

Me and all friends in YASAP are fine. I’m very happy to live in YASAP, because there is so many people that cannot get a opportunity like me now and I also get many things that is new to me. I think it is because God kindness that me and everyone can stay in here in YASAP. Not just it, I also can learn about many lesson, such as:  mentality experience, abbility, intelligency, self development, hardworking  and also about. It is all about extraordinary experience and I can preparing for my future. I also very happy and thanksful because in YASAP, I learn about farming using an organic fertilizer, working in the ricefields and many thing else.

One thing that I cannot get from my hometown is organic fertilizer. In my place, there is no farmer use organic fertilizer. All of them using chemichal fertilizer. But when I was here, I learn about using and made our own prganic fertilizer for vegetables and fruits. We in YASAP also planting  tomatoses, chili, cucumber and many else.

All that I learn now is my lesson so I can go to the future with this knowledge. Once, when I graduated from here and go back to my hometown, I already get many knowledge, about farming using organic fertilizer, and teach my people in my hometown to using it, and less the chemichal fertilizer. Because I beliver and learn, if we keep using the chemichal fertilizer, we will break the nature and maybe the exintense of our own. So we learn to keep the earth health.

I want to say hi to all of your friends in there, ms. Brecht. Maybe we can meet when the pandemic is over.

It is all for now, ms. Brecht. Thank you…

 ________________________________________

2020  mei    Brief van Yuvim

Syalom,

Ok, ik ga jullie iets vertellen over de ontwikkelingen bij YASAP-Kupang. 

Als eerste over de aanwezigheid van Ibu Alit en Pas Teny bij ons. Wij zijn erg blij met onze nieuwe Kindertehuis Moeder omdat ze ons veel positieve dingen brengt en wij zijn ook gelukkig met het feit dat zij zich aanpassen en zij waarderen Mama Marsa heel erg, en elke week bespreken we samen onze activiteiten voor een week en ook als er suggesties zijn of we willen iets inbrengen dan kan dat. Mama en Papa kritiseren ons kinderen niet zomaar en ze vragen op te schrijven wat we verandert willen zien in het gedrag van Mama, ik denk dat dat goed is.

Het volgende waar ik over wil schrijven is het online lessen volgen. We weten dat alles vanuit huis gevolgd/gedaan moet worden. Dat thuis werken met het internet netwerk hier is een beetje moeilijk hier. Het lesmateriaal dat we krijgen is lang/uitgebreid en als we opdracht terug willen sturen duurt dat lang en wordt het laat omdat het netwerk erg overbelast en de verbinding wordt vaak verbroken. Ook als we vragen hebben aan de docent moeten we geduldig wachten omdat de docent maar één tegelijk kan helpen. Ook zijn nog helemaal niet zeker wanneer we normaal naar de universiteit kunnen omdat het Covid19 virus toeneemt in Kupang. We moeten ook overal maskers dragen.

In onze tuin werken we gewoon door met Bapak Markus en zijn vriend die kwamen ons kindertehuiskinderen helpen met het voorbereiden en mulchen van de groente beddingen (bedekken met organisch materiaal om de bodemstructuur te verbeteren)  De eerder gezaaide tomaten, peper, komkommers planten hebben verplaatst naar de beddingen die met plastic bedekt zijn. Ook Pariak (bittere soort groente). We hopen dat de samenwerking met Pak Markus onze productie ten goede komt (opbrengsten opleveren). Ook hebben de rijstoogst samen gedaan. Albert is teruggekomen en we accepteren hem weer en daar zijn we blij mee.

 

Syalom

Well I will you tell about our development in YASAP-Kupang. *The first is about the presence of Mama orphanage Alit dan Bapak Teni. We are very happy because they can give a lot of positive things and we are also happy because they want to adjudst themselves and they really appreciate Mama, and every week we always discuss together about our activities for a week and if there are inputs or opinions we discuss together. Mama and Bapak don,t just criticize us kids but they also ask to write  down things that need to be changed by Mama and Bapak I think that’s  good. * The following about online schooling we know that at the moment everthing is just homed and all activities from home and automatically network is a bit  difficult because of that every material we got is a little longer and if we want to send the assignment it will be late because the network is very severe and if we trouble and want to ask the teacher or lecturer we have to wait patiently because the teacher has to serve one by one and we are also not sure when we have to go to school like usual because the virus covid 19  in West Timor is increasing, especially  in Kupang because we have to be more available and we also always use masks, And when we are In trouble we can also ask Mama Alit, Bapak and Ibu Deby  and it really helps us. * If in the garden Pak Marko and frend have come put mulch with the help of us orphans and we have moved tomatoes, chillies in raised beds and there are also adding some plants such as cocumbers and pariak fr a while hopefully our cooperation with Pak Marko can produce results that well and we have also finished harvesting rice.  Abet(Albert) has also returned to YASAP and we all accept it gladly.

Yufim Banunaek

 

____________________________________________

 

 

2020 27 april   Sarah        Coronatijd

Als één van de kinderen van YASAP heb ik de gelegenheid gekregen om in Yogyakarta de opleiding Verpleegkunde te volgen. Daar ben ik heel erg dankbaar voor om dat te mogen doen.

Als VIII semester student ben ik nu bezig met onderzoek voor mijn scriptie.

Maar nu gaat het Corona virus over de wereld, en dat maakt ons allen bang. Ook wij kunnen nu alleen online contact hebben met onze begeleidend docent.

Als student van Timor, ben ik hier op Java eigenlijk “van buiten” en voel des te meer de afwezigheid van mijn familie bij YASAP, en mijn situatie hier op Java is riskant omdat ik studentenappartement woon.

Hier zijn al studievrienden terug gegaan naar hun families. Maar Maria en ik zijn hier nog we houden ons aan de regels, afstand houden. Bovendien mag nú niemand meer reizen omdat tijdens de reizen het Covid-19 om zich heen kan slaan!

Dit is een Presidentieel besluit niemand mag meer naar de eigen geboortestreek meer reizen (vooral ook met Idul Fitri/Suikerfeest erg belangrijk)! WE m oeten afstand houden en veel handen wassen.

Ik als toekomstig verpleegster ben blij met mijn medische kennis, en wij kunnen handelen in een situatie als we die nu beleven. In Indonesië zijn nu 8 duizend mensen positief getest en 743 mensen zijn er aan gestorven (28 maart).

Ik blijf thuis, houd mijn woonplek schoon en houd mijn immune toestand in stand met gezonde voeding, ik hoop dat we allen veilig blijven.

Liefs Sarah

Hello everyone, how are you there?

Previously, introduce my name is Sarah since Seko. You can call me Sarah. I am one of the children at YASAP who was given the opportunity to continue their studies in Yogyakarta. I am very grateful to be able to get this opportunity and very grateful to all those who have helped me so much that I have been able to do so until now.

For my studies, I majored in nursing, and now it's semester VIII and is doing research for a thesis. But as we know, there is Covid-19 and it makes all citizens around the world afraid. And of course I have to do an online consultation with a supervisor. I am a foreign student from outside the island feeling scared, and also confused because far from my family in Kupang (YASAP) and also very risky because I live in a boarding house.

At our place, there have been some children who returned to their original place, but we did not return because we tried to do social distancing and we were afraid when we returned, maybe we got covid-19 on the trip and it was dangerous for the family too. In Indonesia, our president has made a ban on returning to his place of origin. all flights are closed, and all routes out of the island by land are also closed. So we must stay at home, and do social distancing, always washing hands before and after the move.

I as a nursing student are also very grateful because I got a lot of knowledge from campus, and we can practice when in a situation like now. In Indonesia, there have been around 8 thousand people who have tested positive for the corona virus and 743 people have died.

So, I still stay at home, keep the place clean and also wash my hands, and also maintain my immune system with healthy food. I hope we all stay safe 

Love,   Sarah 

___________________________________________

 

2020  21 april   Maria

Hallo Ibu Brecht en bestuur, belangstellenden  van YASAP.

Ik ben Maria van het kindertehuis van YASAP en studeer in Yogyakarta.

Als studente van een ander “overzees” eiland  wil jullie wat vertellen over mijn situatie in de Corona tijd, op Java.

De wereld wordt zoals we allen weten geplaagd door het Cov-19 virus en dat beangstigd ons allen, we zijn bezorgd en in verwarring hoe we hier mee om moeten gaan.

Voor ons als “migranten” op Java is het nu onmogelijk naar onze thuishaven te reizen, We moeten nu thuis zoveel mogelijk op onze kamers blijven, We mogen alleen met speciale reden heel kort even het kosthuisterrein af.

Onze universiteit is gesloten en we kunnen online college volgen. Sommige medestudenten van ons kosthuis zijn naar hun ouders gegaan omdat ze bang zijn niet meer eten te kunnen kopen/koken.

Sarah en ik denken dat we voldoende kunnen blijven eten en dat verstandiger is nu niet onnodig veel risico te lopen door naar Timor te gaan (21 maart).

Wij zijn nog gezond hier en willen het risico niet lopen dat onze ouders/oudere mensen besmet kunnen raken door ons.

 

Hello Ms. Brechat and All the governing bodies of Yasap Netherlands. this is with me Maria Anin, one of the children from Kupang yasap who is temporarily taking college in Yogyakarta.

through this letter I want to tell or more singularly I want to tell how our situation in the overseas land as a student or student.

with the state of the world that is plagued by the plague that we all know by the name covi-19 is able to make us all afraid, anxious and confused about how to deal with all this. and for overseas children or we children as migrants on the island of Java is very risky because we also have to stay in the boarding house, and we may go out if for certain reasons and with time that may not be long, then the university closes and we do kulia onlin.

in my boarding house there are also some boarding children who return to their hometowns on the grounds that they will experience food difficulties.

but for me and sarah we think that if we can get enough to eat and drink now we are better not to rush home with the excuse that if we are currently healthy and we don't know that on our way back to our area we are still healthy, and whether with our return, we will not have any consequences for those closest to us. so we chose not to go home and from universities and the government gave advice like this too.

and for health is the biggest risk more to parents or parents and infants because of the body's immune system but it does not rule out the possibility for us children to not be able to easily because our attitude can not be remotely and hold inanimate objects given by others, then we don't wash our hands and keep our diet and daily life easily susceptible.

so with us still dikos and not returning to their respective areas is one of our keys not to be easily exposed to this virus.

maybe this is a little letter from me

see you and happy easter to all of us even though it's past ... 

Kind regards   Maria

 

 

__________________________________________________

Neolbaki, 18 april  2020  Agus

Hello  Ibu hoe gaat het met je?

Wij allemaal bij YASAP zijn veilig en gezond. Deze maand vertegenwoordig ik alle leden van het weeshuis om een brief te schrijven. Ik zal je een beetje vertellen over de situatie bij YASAP. Nu moeten we allemaal waakzaam zijn, want we horen dat in Kupang,  ook een  persoon  krijgen  positief besmet covid19. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is waarschijnlijk dat hij zal herstellen, maar voordat hij naar het ziekenhuis was had hij een kans om een aantal mensen te ontmoeten, ongeveer 60. We hebben deze informatie van lokaal nieuws.

Maar we waren allemaal veilig omdat we geen gasten (met opzet) kregen, de gebedsbijeenkomst in de slaapzaal was ook uitgesteld, en ook hebben we niet meer in de kerk aanbeden, maar al thuis aanbeden. De liturgie wordt verdeeld door de rayonassemblage. Dit gaat door totdat de dingen echt verbeteren. Dus, we namen een lange tijd af ook.

Tijdens “onze Corona vakantie” hebben we veel activiteiten. Bijvoorbeeld, samen spelen, lampen maken van aquaglas en gevormd tot een kruis voor Goede Vrijdag aanbidding, het schoonmaken van de tuin. En de voorbereiding van land om groenten te verbouwen.

Mr. Marko, Mr. Ori helpt ons samen met vrienden van de Kerkelijke Gemeente Noelsina'ss  (congregatie) om groente bedden te maken. Onze nieuwe tuinhulp (we noemen hem) kakak Yasper  hielp Frengky en Aris ook om aandacht te besteden  aan  de rijstvelden. Nu verblijft Kakak Yasper bij ons  in het weeshuis. Alles verliep niet soepel. Voor uw schema, wie allemaal studeren en we doen  wat  school's  werk in  de ochtend  (sommigen hebben online klassen)), en na dutje tijd in de middag maken we samen de tuin schoon. We zullen samen spelen op zondag na de eredienst, dat is onze leuke tijd samen.

We waren erg blij en tevreden toen we zagen dat alles (de hele tuin) schoon was en het werk was allemaal gedaan, zowel in de tuin en ook school's  werk. Er zijn ook plannen om groenten te verbouwen voor de verkoop, maar we willen ook groenten verbouwen om te eten,,  zodat we  het niet opnieuw  hoeven kopen in de markt. Dus we willen groenten verbouwen om  te eten,, in de buurt van de put en  voor  verkopen zal groeien op de velden.

Ibu Brecht, we zijn ook begonnen met het maken van een bloementuin voor een groot terras en we plannen dat voor de  garage zullen  we een levende apotheek tuin te maken. Later in september - oktober willen we een wedstrijd te versieren de bloementuin voor onze kamer en voor het kantoor en om familie maand te vieren. Dus het was volgens elke kamer gemaakt, en de decoratie wedstrijd was in de slaapkamer.

Dat was een plan gemaakt door Mama Alit samen met het management voor de toekomst in YASAP. Hopelijk kan met de aanwezigheid van Bapak  Theny en Ma Alit alles soepel verlopenen kan YASAP onafhankelijk zijn. Het is onze  grote  hoop  voor  YASAP. Dit  is alles wat ik kan vertellen. Bedankt  voor al  julliesteunvoor YASAP  Kupang..

Zoete groeten van ons allemaal bij YASAP voor u en uw familielid..

Uw oprecht        Agustina Laisnima

__________________________________________________

2020 januari     Fince

 

Fince (19 jaar).

Juni 2019 is Fince geslaagd voor haar SMA Lantern in Kupang. Zij schrijft nu in december 2019 over haar eerste ervaringen als studente Landbouw aan de UKAW.

Ik ben erg blij met mijn leven op de campus van de UKAW want ik hoor heel veel nieuwe dingen over landbouw en over ‘op een goede manier boeren’. Pasgeleden volgde ik een camping studie van drie dagen In Naimanata dicht bij Baumata. Daar hebben we Bokasi gemaakt, een soort mest, om zaaigoed voor Petes bomen goed te laten groeien. Baumata is een veeteelt streek en de Petes-bladeren zijn heel goed als veevoer. Ook hebben we zuivere kapper-boom olie gemaakt, zonder dit op vuur te koken. We deden het geheel handmatig. En inderdaad we leren veel over het belang van landbouw hoewel we met droogte te maken hebben lijkt veel land niet meer geschikt voor landbouw en jonge mensen kiezen vaak niet meer om het land te bewerken. Terwijl het natuurlijk wel van levensbelang is. Veel jongeren kiezen er voor werk te zoeken buiten onze provincie! Eigenlijk is dit niet goed want zo zorgt er niemand meer voor de grond op Timor! Maar zelf ben heel dankbaar dat ik naar deze faculteit ben gegaan. Wij krijgen niet alleen materie op de universiteit maar geven ook direct voorlichting in de dorpen. Mijn hoop is dat ik als Timoreese vrouw mag meehelpen de grond op een goede manier te bewerken en zo Timor te helpen met planten. Dank aan ibu en alle sponsoren in Nederland, hopelijk zal mijn droom uitkomen!

Mijn vriendelijke groet, Fince.

 Syalom Ibu....

Sebelumnya saya mengucapkan Selamat Hari Natal 2019 Semoga damai natal selalu beserta kita dimanapun kita berada .Terima kasih buat surat yang saya dapatkan saya sangat senang karna di bulan ini kami mendapatkan kunjungan dari gereja, mahasiswa dan mendapat berbagai hadiah dari Jakarta. Dikampus saya sangat senang karna ada banyak sekali hal baru yang saya dapatkan mengenai pertanian dan tentunya bertani dengan baik. Baru-baru ini saya mengikuti kemping selama 3 hari di baumata tepatnya di desa naimanata. Disana kami melakukan pupuk bokasi untuk pembibitan pohon pates bagi masyarakat di sekitar guna untuk ternak atau melakukan pupuk dan kami juga melakukan minyak kelapa murni tanpa di masak di api. Tapi kami melakukan secara manual tidak mengunakan alat. Dan mengenai pertanian di NTT memeng sangat banyak untuk melalukan lahan pertanian tetapi karna terjadi kekeringan maka tanah menjadi rusak dan tidak baik untuk proses pertumbuhan tanaman dan orang NNT umumnya tidak suka bekerja di pertanian padahal itu sangat penting untuk kehidupan tetapi mereka lebih suka bekerja di luar NTT karna mungkin mereka bisa mendapatkan uang untuk hidup. Padahal ith salah karna mereka tidak merawat pulau timor dengan baik. Tetapi saya sangat bersyukur karna bisa masuk di fakultas pertanian tidak hanya mendapatkan materi di kampus tetapi bisa langsung praktek ke lingkungan masyarakat. Harapan saya sebagai seorang perempuan bisa membangun tanah dan bumi dengan bertanam. Dan terima kasih atas dukungan dari ibu dan sponsor semoga saya sukses dalam pertanian

Salam hangat dari fince

 

___________________________

 yasapnederland@gmail.com

 Telefoon: 06-20 821 810

 

HOE STEUN IK YASAP >>

 

Iban banknummer:

NL88 RABO 0356150267

 

   

   PRIVACYBELEID >>

 

 

 JAARVERSLAGEN >>

 

> Financieel verslag 2023

> Jaarverslag YASAP 2023

 

  NIEUWSBRIEVEN >>

 

 

 > Website.YASAP Kupang

 

> Organische land-, tuinbouw

 

> Moringa Oleifera

  _______

 

WILDE GANZEN

________

 _________

 

logo kerk in actie

 


Copyright © 2024. All Rights Reserved.