Ontwikkelingen Kupang / Land- Tuinbouw Veeteelt / Tuin

 

 

2018  augustus september   Marsa en kinderen werken in de tuin

___________________________________________________________

Bekijk ook:

> Kool 2014

> Kompost 2012

> Tuinproject 2012

> Boomplantactie 2007 / 2008

> Milieueducatie 2007

  ___________________________________________________________

2014  oktober De kool uit de tuin wordt gebruikt in het kindertehuis.

'Pecel Lele' is een gerecht van vis in koolbladeren  Volgens het Indonesisch kookboek: Lel op een groentebed. Of gerold in koolbladeren

Dus daarvoor is  kool nodig.   

________________________________________________

2012  november  - Zelf organische mest maken.    Kompost

Economie: Als bij YASAP  de verbouw van groenten  en vruchten in de tuin,  en rijst op de sawa (meer dan -) voldoende is,   hoeft dit niet gekocht te worden. Bij het kindertehuis op het erf worden ook kippen gehouden  voor de eieren.

Iedereen op Timor weet dat organische   mest beter is dan chemische kunstmest. Voor je eigen gezondheid en de gezondheid van je land. Maar hoe kom je eraan of hoe moet je het maken?  YASAP wil zich hier nu zelf serieus in gaan verdiepen met hulp van  een student van de studierichting Politani en een nieuwe tuinjongen.   Er  wordt  nu hard gewerkt om vruchtbare en gezonde grond te krijgen.  Wat hebben we nodig?

Een zekere hoeveelheid mest van koeien, kippen en varkens, organisch materiaal zoals bladeren en groenteafval; daar wordt een mengsel van gemaakt. Als dit alles heel goed gemengd is dan gaan er enkele dopjes /cl  EM4 en wat suikerwater door.  Na drie weken is het mengsel geschikt om te gebruiken.

De werking van EM4 landbouw:

  • Verbetering van het fysieke karakter van de grond
  • Toename van de productiviteit en het beschermen van een stabiele conditie van de grond
  • Het fermentatie proces van de organische grondstoffen in de grond wordt versneld
  • Het bereiden van voedingsstoffen die in de grond horen te zitten
  • Een toename van een scala aan micro-organismen

___________________________________________________________

2012  juni     Tuinproject, voortgang

Er kan al volop geoogst worden van de tuin. Foto 1 en 2 ??,  foto 3 en 4  Kangkung (soort spinazie),  foto 5 Paria, foto 6 .....

__________________________________________________________

2012  mei     Rondom het kindertehuis van YASAP is vanaf begin 2012 een tuinproject gestart.

Doel:   Kinderen leren dat er met een goed tuinplan van eigen grond voldoende en gezond voedsel geoogst kan worden.

  • Dit is een zware opgave omdat er veel stenen in de grond voorkomen en planten dagelijks bevloeit moeten worden.
  • Nadat er een tractor gekocht is, kan de grond beter en sneller geploegd worden. Met behulp van de tractor kon de grond tot 40 cm diep omgeploegd worden.
  • Er is Kompost gemaakt die met mest vermengd wordt.
  • In mei/juni staan de groenten er goed voor.
  • Zo goed zelfs, dat er de laatste weken geen groenten op de markt gekocht hoefden  te worden.

 

 ________________________________________________________________

 2007 2008    Boomplantactie

Het terrein waar het kindertehuis op staat, is een enigszins glooiend terrein met een erg rostachtige bodem. Behalve maïsplanten in de regentijd is er nauwelijks beplanting mogelijk. Tenzij je diepe gaten graaft en de rotsachtige bodem vervangt door een vruchtbaarder grondmengsel waarin wel jonge bomen geplant kunnen worden.
In de Timorese cultuur is er vanouds veel respect voor bomen. In hun traditionele geloof behoren mensen respect te hebben voor een boom en die goed te verzorgen. Deze traditie dreigt een beetje te verdwijnen en daarom hebben we van de boom plant actie een echte Timorese ceremonie gemaakt. Er waren genodigden(gasten uit Nederland, een vertegenwoordiger van het departement van landbouw, een dominee) die samen met alle kinderen en de hele staf aanwezig waren om te benadrukken dat een boom een heel belangrijk onderdeel is van de ons omringende leefomgeving.

Met deze ceremonie hoopt YASAP de kinderen te hebben overtuigd dat een boom niet vanzelf groeit maar water en een liefdevolle verzorging nodig heeft. En dan pas vrucht kan dragen.
Totaal zijn er 25 bomen geplant waarvan we hopen dat de kindertehuiskinderen daar in de toekomst heerlijke mangovruchten van kunnen plukken. Foto's onder: Jannie en Imme (sponsoren-) zijn te gast bij YASAP. ook zij planten bomen

Elk kind plant een eigen boom waar ze over vier vijf jaar de vruchten van hopen te plukken.  Met deze ceremonie willen we kinderen opvoeden om natuurbeschermers te worden van de streek waar ze leven/wonen om de simpele reden dat de mens nooit kan leven zonder de natuur. Wij als YASAP willen ons motto 'planten, planten en nog eens planten' overal uitdragen als teken dat wij actief zorg willen dragen voor onze eigen leefomgeving.  

____________________________________________________________________ 
2007     Milieu educatie bij YASAP.
Natuur is niet langer meer een onderdeel dat alleen respect afdwingt! Dit in tegenstelling tot de eigen traditionele waarden binnen de Timorese adat. Daarom wil YASAP als vervolg op de boomplantactie in 2007 nu een landbouw project starten zodat jongeren weer leren respect te krijgen voor een gezonde leefomgeving. En de agrarische sector weer leren zien als een essentieel onderdeel van hun leefomgeving. Zodat zij op een ecologische manier van landbouw bedrijven in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Om dit te realiseren wordt er momenteel op Timor onderhandelt om een geschikt eigen terrein hiervoor te vinden.

 

 ____________________________________________________________________

Bekijk ook:

> Kool 2014

> Kompost 2012

> Tuinproject 2012

> Boomplantactie 2007 / 2008

> Milieueducatie 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 yasapnederland@gmail.com

 Telefoon: 06-20 821 810

 

HOE STEUN IK YASAP >>

 

Iban banknummer:

NL88 RABO 0356150267

 

   

   PRIVACYBELEID >>

 

 

 JAARVERSLAGEN >>

 

> Financieel verslag 2023

> Jaarverslag YASAP 2023

 

  NIEUWSBRIEVEN >>

 

 

 > Website.YASAP Kupang

 

> Organische land-, tuinbouw

 

> Moringa Oleifera

  _______

 

WILDE GANZEN

________

 _________

 

logo kerk in actie

 


Copyright © 2024. All Rights Reserved.