Ontwikkelingen Kupang / YASAP Kupang 2017 en ouder

 

 

 

2017 februari

Hier een billboard langs de weg waarop staat een Een fatsoenlijk mens zegt ‘’nee” tegen geweld.

Vele organisaties steunen de campagne tegen vrouwen geweld(Aus Aid) e.a.

Op de derde foto: Ibu Marsa en Mevrouw Sita van Bemmelen tijdens een werkbezoek  aan Timor in  het kader van Vrouwenrechtconferentie in februari 2017.

      

_____________________________________________________________

2017   2 februari

In de aula van het kindertehuis wordt de toekomst nieuwe stijl bij YASAP voorbereid.

Met afgestudeerde theologen die hun wachtperiode tot het vicariaat nuttig invullen als vrijwilliger bij YASAP.

Uiteindelijk zullen er waarschijnlijk 2 vrijwillige stagiaires fulltime voor 4 tot 5 jaar bij YASAP komen werken. Lees ook >>  

Zie ook de YASAP Nieuwsbrief >

_______________________________________________________________

2017-01   Bezoek Brecht aan YASAP Kupang van 23 december 2016 - 15 januari 2017

 

 

 

De ”resultaten” die behaald zijn, zijn echt bemoedigend.  Lange tijd is Stef aangemoedigd door Yasap Nederland, een collega te zoeken die hem zou kunnen helpen om YASAP-Kupang langzaam onafhankelijk te maken van Nederland. Nu hebben we het via de kerk geprobeerd.

Omdat Mery Kolimon daar nu synodevoorzitter is, zou zij toch mensen moeten kunnen vinden die hiervoor talent hebben, dachten we zo. Met een brief op zak van Oma Middelkoop kwamen we in gesprek met Mery. Zelf zei ik haar dat ik over een aantal jaren mijn inspanningen zou willen afbouwen vanuit Nederland en graag wilde weten of er bereidheid vanuit de kerk was ons werk voort te zetten.

Foto's van links naar rechts:   Aris   Lius   Nico en Yuli  

 

Dat resulteerde al snel in gesprekken met drie jonge afgestudeerde theologen en een jaargenoot en goede vriend van Mery die ook deel uitmaakt van één van de commissies op het synodekantoor van de GMIT kerk. De jonge theologen waar ik aan voorgesteld werd, waren klaar met hun studie maar moeten nog 4 tot 5 jaar wachten tot ze opgeroepen worden door de kerk om als vicaris te mogen beginnen. In de tussentijd zoeken ze vrijwilligerswerk meestal bij een kerkelijke gemeente.

Maar de mensen die Mery voorstelde bleek ik al te kennen omdat zij ook de voorlichting gegeven hadden afgelopen zomer aan de vakantiegangers die toen te gast waren bij YASAP. Zij onderzoeken o.a. de gevolgen van de communistenvervolgingen van 1965 en de nasleep daarvan waar nabestaanden tot op de huidige dag onder lijden. Het zijn alle drie activisten (theologen) die willen opkomen voor recht en gerechtigheid!

Het is daarom zo verheugend dat juist deze jonge a.s. dominees zich bij YASAP willen aansluiten. Omdat er voor kinderen met een zwak sociaaleconomisch milieu ook allerlei gevaren dreigen, een gevaar dat momenteel zeer schrijnend aanwezig is in het werkgebied van de GMIT is trafficking, kinderhandel. Vele slachtoffers zijn er inmiddels te betreuren. De kerk heeft nog mondjesmaat aandacht voor dit soort problematiek.

 

Shelterfunctie

YASAP kan een shelter functie krijgen, zei Mery omdat het kindertehuis daarvoor strategisch ligt en dus zeer geschikt is. De bedoeling is dat er voor deze kinderen die slachtoffer zijn geworden van kinderhandel trainingen en scholing komt zodat zij goed opgevangen worden en terug kunnen keren in het gewone leven. Daar willen deze vrijwilligers zich 100% voor inzetten en dat past heel goed bij de visie en missie van YASAP.

______________________________________________________________

2016-07

Een zeer belangrijke ontwikkelingen bij YASAP Kupang vond plaats in juni dit jaar.

Het Indonesische bestuur van YASAP had per januari 2016 een oplossing moeten vinden voor de financiering van de salarissen van de kleuterschoolleerkrachten. Helaas slaagde het bestuur daar niet in. Voor YASAP Nederland het dilemma: doorgaan met de betaling van de salarissen of ermee stoppen? Onverwacht en tot ieders verbazing en blijdschap kwam de oplossing:

in juni (moment van ontslag voor de kleuterleidsters) had Mira (hoofd v/d school) binnen het overheidsapparaat iemand weten te bewegen haar op een voorkeurslijst te krijgen (ten koste van iemand anders wellicht) voor het in aanmerking komen van een contractsalaris. Iets wat de voorzitter van het YASAP Kupangbestuur niet was gelukt, lukte wel de kleuterleidster Mira.

Vriendjespolitiek is er (vooral) in Indonesië helaas kennelijk nog steeds. Over een jaar zou ook Deby ditzelfde contractsalaris van de overheid kunnen gaan krijgen.

_______________________________________________________________

2016-02-12  Helaas heeft Mery Kolimon haar adviseursfunctie voor YASAP neer moeten leggen vanwege haar nieuwe functie als synodevoorzitter van de GMITkerk.

_______________________________________________________________

2015-11-02  

Mery  Kolimon als synodevoorzitter van de GMIT kerk en adviseur van YASAP levert ook een bijdrage aan het internationale Tribunaal dat in Den Haag gehouden gaat worden (van 10 t/m 13 november 2015).

 

Drs Mery KolimonVerboden herinneringen, onder redactie van Mery Kolimon en Liliya Wetangterah, bevat schrijnende verhalen van inwoners van de eilanden Timor, Sabu, Sumba en Alor. De meerderheid van deze eilanden is christelijk. De geïnterviewde     .. vrouwen waren nu of vroeger lid van de twee grootste protestantse kerkgenootschappen GMIT en GKS. Een belangrijk doel van het onderzoek was de rol van de kerken onder de loep te nemen om zo te werken aan hervorming. ‘Te lang is de kerk onder de invloed geweest van de staat en ze is nog niet helemaal hersteld van het collectieve trauma om volop deel te nemen aan de strijd voor democratie en sociale gerechtigheid in Indonesië’, schrijft Mery Kolimon in haar inleiding.

 Bron: Nederlands Dagblad

 

 

_____________________________________________

 2014    2 juni

YASAP-Kupang: Met de ondertekening van de Notarisakte door Marsalina Seko en Mery Kolimon(02-06-2014) is Yasap-Kupang opnieuw geregistreerd als wettelijk erkende Stichting in Indonesië!  De erkenning is erg belangrijk in de onderhandelingen en o.a. de overheid en alle andere openbare/maatschappelijke activiteiten die YASAP ondernemen.

Nieuw staflid:    Amitu Maubila, oud student van Brecht die tijdens zijn studie ook bij Marsa en Brecht in “de kost” was (van 1994-1997),  is na 15 ervaring als predikant in de GMIT kerk, nu vast staflid bij YASAP. Hij zal zich bezighouden met de programmering bij YASAP-Kupang.

______________________________________________________________

2013 augustus / oktober

Yorim en Rosita getrouwd in augustus,    19 oktober zoon Yoshua geboren en in 10 november Yorim ernstig gewond aan zijn hand die bij het dorsen van de rijst in de machine terecht kwam…

 

______________________________________________________________

2013 oktober / november

De naaimachine van 'Gered Gereedschap' is goed aangekomen bij YASAP.   Bij de naaiworkshop werd de machine meteen ingewijd.

_____________________________________________________________

2012 januari

Aanpassing Stichting YASAP-Kupang aan nieuwste Juridische wetgeving in Indonesië

Sinds het aftreden van president Soeharto is in Indonesië op bijna elk terrein nieuwe wetgeving gekomen. Juist rond het begrip “Stichting” is tijdens de Soeharto dynastie veel misbruik gemaakt (dekmantel voor corruptie). Na aanpassing hebben alle Stichtingen in Indonesië zich opnieuw moeten laten registreren. Ook YASAP-Kupang moest haar statuten aanpassen. Dat bood een mooie gelegenheid om een geheel nieuwe samenstelling van het bestuur te introduceren. Voor de overdracht van de eigendomsrechten moest mw. B. Gerbrandy o.a. haar handtekening zetten.

Er is nu een relatief klein bestuur met opvallende bijzonderheid dat er gekozen is voor een gedeelde adviseursfunctie. Mevrouw Dr. M.Y. Kolimon en mw. Drs. B. Gerbrandy zullen samen deze adviseurs taak vervullen. Buitenlanders mogen alleen toetreden als adviseur, maar deze functie geeft bevoegdheden in bijvoorbeeld het beoordelen van het functioneren van het dagelijks bestuur.

_____________________________________________________________

2011

Het Kindertehuis Ceria is ontmoetingsplaats voor Sociale werkers uit de Regio geworden.

Het is goed, dat YASAP steeds meer geïntegreerd raakt in de eigen Timorese maatschappij. De hoop is, dat zij op deze manier  de belangen van vrouwen en kinderen met meer gezag  naar voren  kunnen brengen bij het regionale bestuur en als pleitbezorger kunnen optreden voor de eigen streek. Zo is sinds 2010 de leider van ons kindertehuis betrokken bij een opleidingsprogramma voor Sociaal Werkers. Het betreft hier een activiteit , die is opgezet door het Departement Sociaal Werk  van de Oostelijke Soenda eilanden (NTT)  om te komen tot gemeenschappelijke  uitgangspunten  voor het  beleid t.a.v. kinderrechten en risico’s voor kinderen.

Wij zijn blij, dat onze organisatie een rol kan spelen  bij deze activiteit:  op  26 mei 2011 werd  in dit kader weer een studiebijeenkomst  gehouden waarbij ons kinderhuis Ceria  als gastheer fungeerde voor in totaal 30 deelnemers van de eilanden Roti, Alor en Timor. Hierbij werd door onze stafleden Stef en Debie een beeld gegeven van de werkzaamheden in het Kindertehuis en de landbouwactiviteiten. Deze bijeenkomst was opnieuw een teken van het vertrouwen van de regering in YASAP  met Ceria als eerste onafhankelijke kindertehuis in de NTT, dat bij deze gelegenheid tot praktijk locatie is benoemd.

___________________________________________________________

2011 januari

28 januari 2011, Sara (12, woont bij Yasap) schrijft aan haar penfriend Mrs. Cheryl in USA: 'het is nu regenachtig op Timor. Veel mensen werken op de rijstvelden om rijst te planten. Yasap heeft zelf een rijstveld. Iedereen helpt mee, de kinderen ook, na schooltijd. Er zijn ook verschillende dorpsmensen die ons komen helpen, we zijn allemaal gelukkig!

2010  oktober

Zeer belangrijk overheidsbezoek aan Yasap

Bezoek uit Jakarta aan de NTT provincie en YASAP. "Een bezoek om het sociale programma van de regering te promoten in geïsoleerde adat gemeenschappen (Komunitas Adat Terpencil)"
Bij dit bezoek is YASAP uitgekozen om een voorbeeld te laten zien van een Kindertehuis in ontwikkeling. Dit is een grote eer en erkenning voor YASAP.

Er zijn adviezen gegeven voor de professionalisering van de administratie en gewezen op noodzakelijke statutaire wijzigingen om ten volle te kunnen profiteren van overheidssteun. Verder is er toegezegd door het ministerie van sociale zaken YASAP te noemen op haar landelijke website.

Verder krijgt YASAP met ingang van 2011 een sociale medewerker toegewezen om genoemde verbeteringen te realiseren. Het ministerie betaalt de salariskosten voor deze persoon.

___________________________________________________

2010   oktober   Vollybaltoernooi

tim volli panti pertandingan volli_1 pertandingan volli_3

____________________________________________________

2010  augustus   Vrouwenwerk

Het Vrouwenwerk is een programmaonderdeel van YASAP. Maar tot nog toe hebben we geen speciale ondersteuning gegeven voor de begeleiding van bijvoorbeeld de weefgroepen. Dat is eigenlijk wel nodig omdat Vrouwen vaak geen idee hebben hoeveel hen de inspanning uiteindelijk in geld oplevert.

Dit  'economisch voordelig werken'  opdat zij er voordeel van hebben, moet begeleid worden.

In januari 2010 kwam er een groepje vrouwen vragen of ze financiële hulp en begeleiding van YASAP konden krijgen om hen op economisch (varkens fokken) verder te helpen. Zo'n verzoek is mooi omdat YASAP dan kan bewijzen dat zij zelf wel goed ingewijd zijn op het desbetreffende terrein. Dat was dus varkens zo houden dat je er in zo weinig mogelijk tijd een zo groot mogelijk rendement uit haalt.  Dat is nu een grote uitdaging voor zowel de Vrouwen als voor de staf van YASAP. Ook op het terrein van YASAP zelf gaan ze nu bijhouden wat een varken kost en wat het oplevert. Dit is ook voor de kinderen van Kindertehuis leerzaam.

Lees meer >

____________________________________________________

2009 december  - 2010 januari

Frengki, kreeg diagnose epilepsie…

Frengki, 6 jaar, is het jongste jongentje in het kindertehuis van YASAP en is plotseling geconfronteerd geraakt met 4 a 5 keer per dag ernstige krampaanvallen. In de Timoreese ziekenhuizen weten de artsen geen raad met dit soort verschijnselen. Toch ga je dan met een dosis medicijnen naar huis zonder dat er een diagnose is….. Dit is een bekend gegeven in Kupang namelijk dat wanneer je werkelijk iets mankeert je dan niet kunt vertrouwen op de deskundigheid van medisch personeel en/of adequate uitrusting van ziekenhuizen.

Als Timorees ga je dan ook bij ziekte liever naar een lokale gebedsgenezer. Maar ook hier zijn de verschijnselen zoals Frengki die heeft natuurlijk niet meteen verdwenen. Wat is in zo’n geval een wijze beslissing?

Bij Yasap kwam er een discussie om over te gaan naar verder onderzoek elders …. of toch maar teberusten in je lot en met gebed nog te hopen op je redding….?

Dankzij het feit dat Frengki nu bij YASAP woont is er gekozen voor verder onderzoek op Bali. Daar heeft hij bij een hersenscan de officiele diagnose epilepsie gekregen West syndrome/infant sparki. Hiervoor moet hij injecties hebben: synacthen depot, tracosactidum 1mg. Deze behandeling moet een aantal jaren doorgaan

___________________________________________________

Op het nieuwe land. Gerrit en Elisabeth Riphagen

Vrijwilligers Rianne, Linda en Yvonne met de staf van Yasap op het nieuwe land

___________________________________________________

2009  augustus   Zomervakantie nieuwtjes uit het Ceria kindertehuis

Iets voor de vakantie op 14 juni zijn Stef en Debby getrouwd! Hun huwelijk is nu echt een feit. Geheel volgens de familietradities was er een driedaags trouwritueel, alleen de receptie was iets eenvoudiger er was geen nachtelijk drinkfeest tot de dageraad. De felicitaties van het Yasap bestuur uit Nederland zijn voorgelezen door Yustus Miro de echtgenoot van Dr. Kolimon. De kinderen hebben o.l.v. Rianne allemaal een leuk cadeautje gemaakt voor het bruidspaar en natuurlijk met het eigen YASAP koor in de kerk voor hen gezongen. Wij wensen Stef en Debby heel veel geluk in hun huwelijk en nog vele succesvolle jaren als leidinggevenden bij YASAP.

Rianne en Mama Marsa waren beide kort na elkaar jarig en dat is gezamenlijk gevierd met een kennismakingsbezoek en picknick met alle kinderen in Benu. Hier heeft Ibu Mery Kolimon tijdens een kerkdienst de kinderen en staf van YASAP voorgesteld aan de gemeente en over de plannen van YASAP gesproken. Een zogenaamde “Droom in het GROEN” die we hebben voor de jonge mensen in het kinderentehuis en alle dorpsbewoners van dit vruchtbare stukje grond in Benu. Tijdens de picknick kregen Mama Marsa en Rianne eigen gemaakte cadeautjes, iets wat de kinderen nu al weten en zelf spontaan mee aan de slag gaan (enkele dagen mocht niemand dan de kinderen in het kleuter lokaal naar binnen).

Alle kinderen van het kindertehuis zijn overgegaan!!! Sommige met zeer goede schoolresultaten. Alle kinderen hadden een heel behoorlijk goed rapport, ver boven het gemiddelde van de klassen waarin ze zitten. De aandacht cq. bijles in diverse school vakken in het Ceria kindertehuis is dus effectief!! Dit is een heel belangrijk gegeven, want hiermee wordt een belangrijke doelstelling gerealiseerd. Namelijk dat ieder kind naar eigen mogelijkheden zo goed mogelijk presteert.

In de vakantie liepen twee Timorese studenten die in Jakarta studeren stage bij YASAP en hebben gedurende twee weken bij de begeleiding van de kinderen geholpen. Verder is Rianne er nu en zij heeft ook in de vakantie Engelse les gegeven.

Na de vakantie gaan ze in niveau groepjes verder met Engelse les. Ook gaan de kinderen o.l.v. Rianne en Stef zo jong mogelijk leren gebruik te maken van de computer. Een leuke opdracht was de brieven/tekeningen van de kinderen van de Boerhaveschool beantwoorden. In september gaan de kinderen van de Boerhaveschool een sponsor loop houden voor het kindertehuis Ceria. Dus zullen ze zich te voorbereiding goed verdiepen in de brieven van de kinderen op Timor.

De Indonesische regering geeft sinds kort workshops over het fenomeen Kindertehuis in het hele land en nu ook in Kupang. Yasap heeft hieraan deelgenomen en veel goede suggesties gekregen over opvoeding en vorming van kinderen. Met een zwak sociaal economische klimaat van heel veel ouders zijn een steeds groter aantal ouders aangewezen op sociale ondersteuning voor onderwijs van hun kinderen. Zo komt er “noodgedwongen” langzaam erkenning voor kwaliteit van kindertehuizen. En stijgt (hopelijk) de status van de mensen die hier (willen) werken mogelijk evenredig met de aandacht die de Indonesische overheid nu aan dit probleem gaat geven.

 

 

 yasapnederland@gmail.com

 Telefoon: 06-20 821 810

 

HOE STEUN IK YASAP >>

 

Iban banknummer:

NL88 RABO 0356150267

 

   

   PRIVACYBELEID >>

 

 

 JAARVERSLAGEN >>

 

> Financieel verslag 2023

> Jaarverslag YASAP 2023

 

  NIEUWSBRIEVEN >>

 

 

 > Website.YASAP Kupang

 

> Organische land-, tuinbouw

 

> Moringa Oleifera

  _______

 

WILDE GANZEN

________

 _________

 

logo kerk in actie

 


Copyright © 2024. All Rights Reserved.