Ontwikkelingen Kupang / Vrouwen op Timor

 

 

2018  november   Dit is Delila,  Zij gaat nog een stukje schrijven over haar werk hier in het naaiatelier. Zij heeft ook in kindertehuis gezeten toen zij zelf nog op school zat. YASAP heeft voor haar veel betekent en daarom is zij na als naaister onder toezicht van haar docent op Flores nu terug gekeerd bij YASAP. Zij helpt ook Marsa bij het huishouden en heeft net als Marsa grond gekocht om later in haar eigen huis te kunnen wonen.

Mery zit op de  MBO naaiopleiding en kan Delila assisteren en leren.

 ________________________________________________________

   

2016 mei juni 

Ambachtelijke weefindustrie en Marsa en Yalin aan het weven in het kindertehuis.

_________________________________________

 

2013 oktober / november

De naaimachine van 'Gered Gereedschap' is goed aangekomen bij YASAP.   Bij de naaiworkshop werd de machine meteen ingewijd.

   

___________________________________________________________

2010 augustus     Vrouwenwerk

Het Vrouwenwerk is een programmaonderdeel van YASAP. Maar tot nog toe hebben we geen speciale ondersteuning gegeven voor de begeleiding van bijvoorbeeld de weefgroepen. Dat is eigenlijk wel nodig omdat Vrouwen vaak geen idee hebben hoeveel hen de inspanning uiteindelijk in geld oplevert.

Dit  'economisch voordelig werken'  opdat zij er voordeel van hebben, moet begeleid worden.

In januari 2010 kwam er een groepje vrouwen vragen of ze financiële hulp en begeleiding van YASAP konden krijgen om hen op economisch (varkens fokken) verder te helpen. Zo'n verzoek is mooi omdat YASAP dan kan bewijzen dat zij zelf wel goed ingewijd zijn op het desbetreffende terrein. Dat was dus varkens zo houden dat je er in zo weinig mogelijk tijd een zo groot mogelijk rendement uit haalt.  Dat is nu een grote uitdaging voor zowel de Vrouwen als voor de staf van YASAP. Ook op het terrein van YASAP zelf gaan ze nu bijhouden wat een varken kost en wat het oplevert. Dit is ook voor de kinderen van Kindertehuis leerzaam.

YASAP is de uitdaging aangegaan en zo kunnen zij en de Vrouwen leren wat hen een boekhouding voor voordelen biedt.   Een grote uitdaging voor de staf van YASAP omdat zij heel gedisiplineerd moeten werken om een goed overzicht te krijgen van de gemaakte kosten, mensuren en de uiteindelijke baten en/of verlies.

 

Foto's: Vrouwengroep gaat varkensfokken. 

_____________________________________________________________

Weven is het bekendste cultuur verschijnsel op Timor. Bijna iedere vrouw op Timor kan weven.  Deze sterke kant van Timorese Vrouwen heeft YASAP altijd als de belangrijkste ingang voor Vrouwenwerk gezien.

Ondersteuning van YASAP aan de vrouwen is nodig om hen ook te leren dat zij er economisch beter van kunnen worden. Dit economisch bewustzijn moet worden ontwikkelt zodat zij met het bijhouden van een kasboek weten wat de kosten en de baten van hun inspanningen zijn.

Hetzelfde kosten en baten principe geldt  voor alle werkzaamheden en wordt een belangrijk onderdeel van het Vrouwenwerk. De vrouwen moeten zich bewust worden dat zij GELD kunnen verdienen met de werkzaamheden die ze nu al vaak dagelijks doen. Vaak hebben ze geen idee dat ze dit werk ook efficienter, goedkoper etc. kunnen doen en dat het ook een welkome aanvulling op hun gezinsinkomen kan betekenen.

Traditioneel weefgetouw met ikatmotief van Amarasi

_________________________________________________________

Marsa weeft hier op Lunet Weeftoestel een Mollo motief (Kolmatobe) dat in de weefkaarten verwerkt is.

  

__________________________________________________________

Leden van de weefgroep

__________________________________________________________

De kinderen YASAP weven

 

 

 

 

 yasapnederland@gmail.com

 Telefoon: 06-20 821 810

 

HOE STEUN IK YASAP >>

 

Iban banknummer:

NL88 RABO 0356150267

 

   

   PRIVACYBELEID >>

 

 

 JAARVERSLAGEN >>

 

> Financieel verslag 2023

> Jaarverslag YASAP 2023

 

  NIEUWSBRIEVEN >>

 

 

 > Website.YASAP Kupang

 

> Organische land-, tuinbouw

 

> Moringa Oleifera

  _______

 

WILDE GANZEN

________

 _________

 

logo kerk in actie

 


Copyright © 2024. All Rights Reserved.