YASAP Nederland / Doelstelling Oprichting Beleidsplan

 

 

   > Millenniumdoelen

   > Oprichting YASAP

          > Beleidsplan

 _____________________________________________________

 

Doelstelling

YASAP-Nederland onderschrijft de doelstelling van haar partnerorganisatie YASAP-Kupang op West-Timor. Yasap wil een situatie voor kinderen en vrouwen creëren, waarbinnen zij zich kunnen ontplooien binnen het gezin, op school en in de samenleving overeenkomstig hun mogelijkheden en kwaliteiten.

Om dat te bereiken ondersteunt YASAP-Nederland hen financieel met de volgende activiteiten:

 • * fondsenwerving (landelijke organisaties en bedrijven)
 • * werven van individuele sponsors en donateurs    (zie steun YASAP >)
 • * spreekbeurten
 • * verkoop verschillende 'home-industry' producten o.a. weefproducten.

Milleniumdoelen

Door deze activiteiten in Nederland zo goed mogelijk te laten verlopen helpt YASAP rechtstreeks de Verenigde Naties om de millennium doelstellingen op Timor te helpen realiseren.

De drie hoofd programma's van YASAP zijn precies wat bedoeld wordt met de millennium doelstellingen zoals opgesteld door de VN. Bij YASAP wordt elke dag gewerkt aan de realisering van deze doelen via concrete programma's die goed zijn afgestemd op de situatie ter plekke. Door de kleinschaligheid en kwalitatief goed management bij YA
SAP blijven de inspanningen controleerbaar. Er is de mogelijkheid tot dagelijks email contact met de partner in Nederland (geen taalbarriere) zodat de communicatie met de sponsor geen belemmeringen oplevert en de efficiëntie en resultaten van de programma's altijd goed bespreekbaar blijven. De kleinschaligheid van YASAP draagt bij aan transparant beleid en dat kan als voorbeeld dienen voor grote instituten (kerken) en donorlanden (Nederlandse overheid) die vaak hulpprogramma’s financieren.

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd.

De millenniumdoelen.   

Deze zijn in het kort:

1. De armoede halveren en minder mensen honger
2. Elk kind naar school        
3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig
4. Minder kindersterfte
5. Verbetering van de gezondheid van moeders
6. Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes
7. Bescherming van het milieu, iedereen schoon drinkwater en minder mensen in sloppenwijken
8. Toegang tot betaalbare medicijnen, een eerlijk handelssysteem, minder schulden voor ontwikkelingslanden

 

_______________________________________________________

Oprichting Yasap

YASAP is 9 oktober 2003 opgericht in Kupang door mensen op Timor die zich wilden inzetten om de omstandigheden waaronder vrouwen en kinderen leven op West Timor te verbeteren..

            
           

Naast Marselina Seko is mw Brecht Gerbrandy  medeoprichtster van Yasap op Timor geweest. Na haar terugkeer in Nederland (2004) is hier de Stichting YASAP-Nederland opgericht 06-12-2004, met het doel de werkzaamheden van YASAP-Kupang op Timor te ondersteunen. Ingeschreven bij Kamer van Koophandel Leeuwarden nummer: 01104840.

 

2001 gebouwen YASAP Kupang 

YASAP-KUPANG, het terrein met kindertehuis Ceria en de school.

Links op de plattegrond ziet u hoe de gebouwen op de lokatie van YASAP gelegen zijn t.o.v. het rijstveld, de tuin met mangoboompjes en het volleybalveld.
Op de foto die vanaf de noordzijde vanuit de rijstvelden genomen is ziet u het kindertehuis links en het woonhuis aan de rechterkant. Deze foto is genomen direct na de bouw in 2001 toen er nog geen bomen aangeplant waren. Ook de kleuterschool en het volleybalveld waren er toen nog niet.

 

 Plattegrond YASAP-Kupang      

 
        

__________________________________________________________________

Beleidsplan

 

Yasap-Nederland (Stichting Vrienden Solidair met kinderen en vrouwen op West-Timor)

 

Doelstellingen en het actuele beleid

De stichting heeft ten doel het financieel en anderszins ondersteunen van de in Noelbaki-Kupang, West Timor, gevestigde partnerstichting Yasap, welke ten doel heeft een situatie te creëren voor kinderen en vrouwen, waarbinnen zij zich kunnen ontplooien binnen het gezin, op school en in de samenleving.

Het beleid is gericht op het ontwikkelen van drie pijlers:

 1. Het ondersteunen van een kindertehuis voor 24 kinderen (educatie, gezondheidszorg, praktische vaardigheden (tuin, dierverzorging, computerlessen, zang en sport)
 2. Het runnen van een kleuterschool voor kinderen uit de omgeving (educatie)
 3. Het helpen van vrouwen eigen middelen van bestaan te genereren ( kleinschalige economische stimulering)

De werkzaamheden van de instelling

 • De Nederlandse stichting werft fondsen om het werk in Indonesië te ondersteunen.
 • Het beleid t.a.v. het werk in Indonesië wordt bepaald in onderling overleg tussen de beide partners, waarbij wij steeds meer eigen verantwoordelijkheid van de partner in Noelbaki-Kupang verlangen.

De wijze waarop de instelling de fondsen werft

 • Door donateurs te werven
 • Door bemiddeling voor projecten bij medefinancieringsorganisaties van verdubbelingsfondsen bv. Impulsis, NCDO, Cordaid
 • Door kleinere fondsen te interesseren voor het financieren van het ontbrekende deel van het verdubbelingsbedrag
 • Publieksacties bij kerken, Rotary, zomer– en Kerstmarkten ed.

De wijze waarop de instelling fondsen en vermogen beheert

 • Lopende Rabobank rekening
 • Het kapitaal staat vast op een Rabobank spaarrekening

De wijze waarop de instelling fondsen en vermogen besteedt

 • 2x per jaar wordt een vast bedrag voor lopende kosten van de drie pijlers overgemaakt naar Indonesië
 • Bij extra projecten worden tussentijds de vastgestelde subsidiefondsen overgemaakt

 

 

 yasapnederland@gmail.com

 Telefoon: 06-20 821 810

 

HOE STEUN IK YASAP >>

 

Iban banknummer:

NL88 RABO 0356150267

 

   

   PRIVACYBELEID >>

 

 

 JAARVERSLAGEN >>

 

> Financieel verslag 2023

> Jaarverslag YASAP 2023

 

  NIEUWSBRIEVEN >>

 

 

 > Website.YASAP Kupang

 

> Organische land-, tuinbouw

 

> Moringa Oleifera

  _______

 

WILDE GANZEN

________

 _________

 

logo kerk in actie

 


Copyright © 2024. All Rights Reserved.