YASAP Nederland / Actueel / Lintje

..

 

 

         

Op vrijdag 24april 2020 werd Brecht  gebeld door burgemeester Koen Schuiling van Groningen.
Tot haar verrassing vertelde hij haar, dat zij benoemd werd tot Lid in de Orde van Oranje -Nassau
Ze krijgt deze onderscheiding (lintje) pas later dit jaar uitgereikt door de burgemeester ivm de Coranacrisis.
 
Deze eer heeft Brecht vooral te danken aan al haar vrijwilligerswerk op West-Timor.

Vanaf 1994 werkte zij tien jaar op West-Timor als docent aan de theologische faculteit van de universiteit op Kupang. Brecht kreeg door haar sterke overtuiging respons van verschillende kanten op West-Timor in haar strijd voor een betere toekomst voor vrouwen en kinderen op West-Timor. Het gevolg was dat men gezamenlijk besloot een stichting op te richten. Voordat Brecht in 2004 vertrok uit Kupang werd op haar initiatief de stichting YASAP Kupang opgericht.

 

Het kindertehuis “Ceria” en de kleuterschool die onder deze stichting vallen staan in Noelbaki (ligt in de omgeving van Kupang). Mede hierdoor krijgen kinderen en vrouwen kansen op een betere toekomst. Om in Nederland subsidies aan te kunnen vragen werd begin januari 2004 de stichting YASAP Nederland opgericht. Vanaf het begin van de oprichting van de stichting lag het accent op verbetering van onderwijs voor kinderen, maar ook voor de vrouwen uit de omgeving.

In het begin waren het kindertehuis en de kleuterschool in hetzelfde gebouw ondergebracht. Al vrij snel na terugkomst in Nederland lukte het Brecht om via subsidie een heel nieuw gebouw voor de kleuterschool te kunnen laten bouwen op hetzelfde terrein. Hierdoor kreeg het kindertehuis de beschikking over een grote ruimte, waar allerlei activiteiten, maar ook de maaltijden konden worden gebruikt.

 

Vanaf het begin van de oprichting werden kansarme kinderen opgenomen in het kindertehuis. De meeste kinderen komen van West-Timor, maar er worden ook kinderen van andere eilanden opgevangen. Er hebben wel 24 kinderen in het kindertehuis gewoond. Via het kindertehuis krijgen de kinderen een opvoeding om te begrijpen waarom onderwijs, een goede gezondheid en een gezonde discipline zo belangrijk zijn om in het leven iets te bereiken. Ieder kind krijgt onderwijs, bijlessen, vaardigheden (tuin- en dierverzorging, computerles, geestelijke vorming en sportbeoefening.) In principe wordt in ieder kind geïnvesteerd tot hij/zij haar middelbare schoolopleiding met een diploma heeft afgerond. Ook wordt geïnvesteerd in ieder kind om daarna een voor hem/haar zo passend mogelijke vervolg/beroepsopleiding te gaan volgen. Het kindertehuis heeft al jaren een koor en ook leren de kinderen Engels. Op dit moment wonen er nog 12 à 14 kinderen in het kindertehuis. Ook studeren 2 meisjes in Yogyakarta voor de verpleegkundige opleiding, waar ze dit jaar hun diploma van hopen te krijgen.

 

In Noelbaki was geen kleuterschool, het was rond 2003 nog niet verplicht om kleuteronderwijs te volgen. Vanaf het moment dat YASAP de kleuterschool oprichtte, gingen veel kinderen uit het dorp hier naar toe. De kleuterschool staat al jaren goed bekend en wordt druk bezocht. Ook worden hier, in samenwerking met Unicef, de laatste jaren programma’s van Unicef gedraaid. Op dit moment is het verplicht dat kinderen naar de kleuterschool gaan. Omdat deze school is ontstaan uit een particulier initiatief wil de Indonesische overheid de salarissen van de leerkrachten nog steeds niet betalen.

 

Ook heeft YASAP aandacht voor gezinnen/vrouwen. Het doel hiervan is om het maatschappelijk leven (sociaal economisch) van hen te helpen verbeteren dmv het verbeteren van hun vaardigheden. Zoals:  naaicursussen, weefgroepen en tuinbouw activiteiten. YASAP bezit ook rijstvelden en heeft de tuin op haar terrein van een stenen en zanderige grond tot een zeer vruchtbaar  gebied weten te exploiteren. De kinderen leren veel over gezonde voeding en ook hoe planten en vruchten verbouwd kunnen worden. De kinderen zien er veelal blakend van gezondheid uit.

Het is bewonderenswaardig, dat deze stichting nog steeds bestaat. Alle lof voor Brecht. Zij wist en weet nog altijd door haar enthousiasme veel sponsoren te bereiken. Dankzij deze sponsoren en door giften kan er jaarlijks een groot bedrag overgemaakt worden naar Kupang, waardoor alle activiteiten nog steeds prima kunnen plaats vinden.

 

 yasapnederland@gmail.com

 Telefoon: 06-20 821 810

 

HOE STEUN IK YASAP >>

 

Iban banknummer:

NL88 RABO 0356150267

 

   

   PRIVACYBELEID >>

 

 

 JAARVERSLAGEN >>

 

> Financieel verslag 2023

> Jaarverslag YASAP 2023

 

  NIEUWSBRIEVEN >>

 

 

 > Website.YASAP Kupang

 

> Organische land-, tuinbouw

 

> Moringa Oleifera

  _______

 

WILDE GANZEN

________

 _________

 

logo kerk in actie

 


Copyright © 2024. All Rights Reserved.