YASAP Nederland / Privacybeleid (AVG)

 

 

2024 maart   Aangepaste documenten

>> PDF Privacyverklaring YASAP (AVG)

>> PDF Toestemmingsbrief (AVG)

 

 

Algemene informatie AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Ook is de AVG meer toegespitst op de gedigitaliseerde samenleving.

De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt niet meer.

Voor een Stichting als Yasap betekent dit, dat het vanaf  25 mei 2018 nodig is om een aantal zaken in relatie tot uw persoonlijke gegevens beter en formeler te regelen. Al is de impact voor u en ons beperkt.

 

Op deze pagina vindt u de volgende  documenten:

  • Privacyverklaring Yasap

Voor Yasap is privacy van groot belang. De privacyverklaring opgesteld door Yasap is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens door Yasap. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking bij Yasap. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft ook de rechten van Yasap-betrokkenen met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Ook staat hierin vermeld wie hiervoor de contactpersoon is.

  • Informatie mbt de toestemmingsbrief Yasap (AVG) en de toestemmingsbrief

Op de website van Yasap staat geen persoonlijke informatie over donateurs tenzij men daar toestemming voor heeft gegeven. (Email) - adressen van donateurs worden niet gepubliceerd of aan derden geleverd. Op de website: Onder menu Yasap NL > bestuur staan wel enkele persoonlijke gegevens van de bestuursleden en van sommige nauw betrokkenen. Aan hen wordt altijd toestemming gevraagd of die gegevens op de website geplaatst mogen worden.  AVG geldt alleen voor Europeanen. Dit betekent dat Timorezen die op foto’s staan,  geen  toestemming hoeven te geven.  (geregeld staan er foto’s in nieuwsbrieven en op de website van Yasap). 

 

 

 

 

 yasapnederland@gmail.com

 Telefoon: 06-20 821 810

 

HOE STEUN IK YASAP >>

 

Iban banknummer:

NL88 RABO 0356150267

 

   

   PRIVACYBELEID >>

 

 

 JAARVERSLAGEN >>

 

> Financieel verslag 2023

> Jaarverslag YASAP 2023

 

  NIEUWSBRIEVEN >>

 

 

 > Website.YASAP Kupang

 

> Organische land-, tuinbouw

 

> Moringa Oleifera

  _______

 

WILDE GANZEN

________

 _________

 

logo kerk in actie

 


Copyright © 2024. All Rights Reserved.